top of page
iStock-1254602583 (1).jpg

PROVIDING STUDENTS WITH INCREASED

ACCESS TO QUALITY TUTORING

Tervetuloa “BEAT” Erasmus + -projektin verkkosivustolle.

beat button fin-11.png

”BE (come) A Tutor – Professionalization in the Tutoring sector” -projekti pyrkii tarjoamaan opiskelijoille entistä parempia mahdollisuuksia saada laadukasta ja maksutonta tutorointia. Projektin aikana suunnitellaan verkkovalmennuskurssi, joka tarjoaa kiinnostuneille vapaaehtoistutoreille matalan kynnyksen hauskoja ja käytännönläheisiä harjoituksia.

Verkkokurssin avulla jo tutoreina toimivat ja tutortoiminnasta kiinnostuneet saavuttavat helposti ja maksuttomasti tarpeelliset taidot tehokkaaseen ja motivoivaan tutortoimintaan. Samalla vapaaehtoistutoroinnista tulee kiinnostavampaa, koska valmennuskurssi antaa varmuutta tutorille ja näyttää hyvältä myös CV:ssä.

Symbol picture Learners

Projektin tavoitteet ja niiden vaikutukset

symbol picture learner
Background.png

Tarjota opiskelijoille parempi mahdollisuus saada laadukasta ja maksutonta tutorointia.

Background.png

Varmistaa tarvittava lisätuki vanhempien tulotasosta riippumatta

Background.png

Lisätä vapaaehtoistutorointia

Background.png

Tehdä tutoroinnista houkuttelevampaa

Background.png

Tarjota hauskaa ja käytännönläheistä matalan kynnyksen harjoitusta vapaaehtoistutoreille.

Partners

logo bit social
logo po

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which solely reflect the views of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.

bottom of page